EN | SK

ADRESA

 

CVČ - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE

Strojárenská 3

040 01 Košice

--------------------------------------------------

Telefón: 055 - 622 38 20

Fax: 055 - 694 13 98

e-mail: rcm@rcm.sk

web: www.rcm.sk

--------------------------------------------------

ZAMESTNANCI

Ing. Erika Munková, riaditeľka

erika.munkova@rcm.sk

Mgr. Petra Horváthová, zástupkyňa 

petra.horvathova@rcm.sk

Úsek rozvoja, školení a medzinárodnej mobility

RNDr. Ivan Kimák, ivan.kimak@rcm.sk

Izabela Széplaki, izabela.szeplaki@rcm.sk

Úsek podpory talentov

Eva Škripková, vedúca úseku, eva.skripkova@rcm.sk

Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk

Mgr. Viera Hamřiková, viera.hamrikova@rcm.sk 

PaedDr. Marta Harviľáková marta.harvilakova@rcm.sk 

Mgr. Petra Horváthová petra.horvathova@rcm.sk

Mgr. Milan Matejovský milan.matejovsky@rcm.sk

Mgr. Kamila Ritochová, kamila.kazimirova@rcm.sk

Kreatívny úsek

Igor Tymczák, vedúci úseku, igor.tymczak@rcm.sk

Kristián Fazekaš, kristian.fazekas@rcm.sk

Mgr. Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk

Technicko - hospodársky úsek

Erika Repaská, vedúca úseku, erika.repaska@rcm.sk

Jolana Bugošová, jolana.bugosova@rcm.sk

Ružena Králiková, ruzena.kralikova@rcm.sk

 

 

 
      

design by Tomáš Makara + system by stylez.sk  © 2009